Functional Analysis of Phosphate Transporter OsPHT4 Family Members in Rice
Li Ruili1,#, Wang Jiaoling2,#, Xu Lei3, Sun Meihao1, Yi Keke3, Zhao Hongyu3