Effects of Nitrogen Fertilizer Level on Chlorophyll Fluorescence Characteristics in Flag Leaf of Super Hybrid Rice at Late Growth Stage
LONG Ji-rui, MA Guo-hui, WAN Yi-zheng, SONG Chun-fang, SUN Jian, QIN Rui-jun
RICE SCIENCE . 2013, (3): 220 -228 .  DOI: 10.1016/S1672-6308(13)60138-9