Development of Hybrid Rice Variety FY7206 with Blast Resistance Gene Pid3 and Cold Tolerance Gene Ctb1
Hong-guang Xie, Jia-huang Jiang, Yan-mei Zheng, Yong-sheng Zhu, Fang-xi Wu, Xi Luo, Qiu-hua Cai, Jian-fu Zhang, Hua-an Xie
Rice Science . 2016, (5): 266 -273 .  DOI: 10.1016/j.rsci.2016.08.004